אז כמה מגיע לכם?

אז כמה מגיע לכם?
הנזקים הישרים והעקיפים שנגרמו לתושבי הצפון כתוצאה מהמלחמה בלבנון נאמדים במיליארדי שקלים. הכתובת העיקרית להגשת התביעות היא מס רכוש, שאמור להעניק כיסוי על נזקים שנגרמו לרכוש כתוצאה ממלחמה או מפעולות איבה.
הכיסוי הביטוחי שניתן ערב המלחמה על נזקי רכוש היה מוגבל ועמד על כ-130 אלף שקלם. בעקבות המלחמה הוחלט לעדכן ולהעמיד על 740 אלף שקל.
בעלי הבתים יוכלו לשפץ בעצמם (ולקבל לצור העניין את המימון מהאוצר), או להשאיר את העבודה לקבלנים שישכרו שלטונות מס רכוש.את השיפוצים תבצע עבור האוצר חברת עמידר.
לגבי הנזק העקיף, הוחלט לפצות את בעלי העסקים בשתי דרכים: לממן את תשלום המשכורות לעובדים ולשלם פיצוי מסוים בגין אובדן ההכנסות.
הפיצוי הכולל עומד על 180% מסכום ההכנסה המוצע של בתי העסק בחודשים שקדמו למלחמה.
סוכנות הביטוח קלי, מקבוצת קלי בית ביטוח הפנסיוני, פרסמה השבוע איגרת ללקוחותיה בנוגע לכיסוי הביטוחי לפגיעות גוף שנגרמו כתוצאה מהמלחמה. בסקירה נכתב כי על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, מי שנפגע זכאי לקבל תגמולים והוצאות לריפוי ולשיקום מהמוסד לביטוח לאמי. במקרה של מוות, ישלם המוסד לבני משפחת הנספה סכומים הדומים לאלה שלהם זכאים משפחות חללי צה"ל. קרנות הפנסיה החדשות מבטיחות גם את תשלום קיצבת השארים במקרה של מוות הנגרם עקב מלחמה או פעולות איבה. בנוסף לתשלומי הביטוח יתקבל פיצוי גם מביטוח לאומי.

• תשלום דמי פגיעה

• תביעת פיצוי צניחת מעלית

לדברי עו"ד סאמי אבו ורדה, המתמחה בתביעות בנושא נזקי גוף, "לא רק קטיושות או רסיסי קטיושות הפוגעים במישרין בגוף מהווים עילה לתביעה מן המדינה על כך שנפגעתם מפעולות איבה. גם פגיעה ונזקי גוף בלתי ישירים, כמו פציעה כתוצאה מכניסה חפוזה למקלט, החלקה על מדרגות בשעת אזעקה, התקף לב בשעת אזעקה או נפילות קטיושות ועוד מהווים עילה לתביעה".
בתוך כך מתנהלים דיונים על הגדלת הפיצוי בחודש אוגוסט לעסקים בצפון. בדיונים בין האוצר ללשכת התיאום של הארגונים הכלכליים מוצע להגדיל את שיעורי הפיצוי שישולם לעסקים ולמפעלים בצפון עבור המחצית הראשונה של אוגוסט.

דילוג לתוכן