אז כמה מגיע לכם?

אז כמה מגיע לכם? הנזקים הישרים והעקיפים שנגרמו לתושבי הצפון כתוצאה מהמלחמה בלבנון נאמדים במיליארדי שקלים. הכתובת העיקרית להגשת התביעות היא מס רכוש, שאמור להעניק כיסוי על נזקים שנגרמו לרכוש כתוצאה ממלחמה או מפעולות איבה. הכיסוי הביטוחי שניתן ערב המלחמה על נזקי רכוש היה מוגבל ועמד על כ-130 אלף שקלם. בעקבות המלחמה הוחלט לעדכן ולהעמיד […]

דילוג לתוכן