זכאות לקצבת ניידות

זכאות לקצבת ניידות    זכאות לגמלת ניידות – אישה שנתמכת בהליכתה בית הדין האזורי קבע בניגוד לדעת הביטוח הלאומי כי אישה שנתמכת בהליכתה בקיר או במעקה זכאית לגמלת ניידות בניגוד לעמדת המוסד לביטוח לאומי, שטען כי רק מי שנעזר באדם אחר זכאי לגמלה, קבע בית הדין האזורי כי אישה שנתמכת בהליכתה בקיר או במעקה זכאית לגמלת […]