fbpx

הזכויות של נפגעי תאונות עבודה

30 מאי 2017

מי מקבל גמלאות בעין, מי זכאי לדמי פגיעה ומי לקצבה או מענק נכות ומי לפיצוי מהמעביד או מחברת הביטוח- מדריך כללי

 

תאונת עבודה היא “אירוע חריג ופתאומי” ועובד שנפגע במהלך עבודתו זכאי לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי עבור ימי ההיעדרות מהעבודה והוצאות הטיפול הרפואי.

כדי לבסס תביעה בנכות עבודה יש להוכיח 3 דברים: הראשון- הוכחת “תאונת עבודה”. השני- הוכחת נזק או נכות כתוצאה מהתאונה, השלישי- הוכחת הקשר הסיבתי בין התאונה לנכות.

עובד שנפגע במהלך עבודתו זכאי לתשלום “דמי פגיעה” מהמוסד לביטוח לאומי עבור ימי ההיעדרות מהעבודה והוצאות הטיפול הרפואי. לצד הפגיעות הפיזיות, ישנם גם פגיעות נפשיות שההתאוששות מהן דורשת זמן החלמה ממושך.

במקרה של נכות כתוצאה מהפגיעה במהלך העבודה, זכאי העובד  לפיצוי ו\או ל”קצבת נכות” בגין פגיעותיו עקב תאונת העבודה.

לנפגע שתביעתו הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה מגיעות זכויות שאפשר לחלק לארבעה סוגים:

1- גמלאות בעין

2- דמי פגיעה

3- קצבה או מענק לנכה עבודה

4- פיצוי מן המעביד או מחברת ביטוח

1– תאונת עבודה – גמלאות בעין

פגיעה בעבודה מזכה את המבוטח לריפוי (לרבות אשפוז, רפואות ומכשירים אורתופדיים ותירפויטיים, הספקתם, תיקונם או החלפתם), להחלמה, לשיקום רפואי ולשיקום מקצועי, כמו כן, הנפגע זכאי לקבל החזרים כספיים בעבור טיפולים רפואיים דחופים שנאלץ לקבל עקב תאונת עבודה.

חשוב מאוד אחרי תאונת עבודה לגשת לבדיקה רפואית בהקדם האפשרי. לבדיקה זו ולתיעודה, חשיבות רבה בקביעה האם מדובר במקרה של תאונת עבודה או לאו.

למותר לציין, כי אם פקיד התביעות בביטוח לאומי, יחליט כי אין המדובר במקרה של תאונת עבודה, הרי שהנפגע לא יהיה זכאי לכל הזכויות על פי חוק ביטוח לאומי.

2- תאונת עבודה – דמי פגיעה

מבוטח שבעקבות תאונה בעבודה, אינו מסוגל לשוב לעבודתו ולא לעבודה מתאימה אחרת, זכאי לקבל מהביטוח הלאומי, דמי פגיעה, בעד פרק הזמן שאינו מסוגל לעבוד, והוא נזקק לטיפול רפואי, לשיקום או להחלמה.

קבלת דמי הפגיעה תלוייה בהכרה של הביטוח הלאומי כי מדובר במקרה של תאונת עבודה ולשם כך, יש להגיש טופס מתאים ותעודה רפואית המעידה על כך שהנפגע אכן איבד את כושר עבודתו בתקופה זו. ד

מי פגיעה ליום הם בגובה 75% משכר עבודתו הרגיל של המבוטח, והם ניתנים בעבור תקופה מוגבלת של 13 שבועות. בסופם, ישוב העובד לעבודתו או במקרה שבו סובל הנפגע מנזק לצמיתות, יש לפנות אל הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי בתביעה לקבלת קצבה חודשית.

3- תאונת עבודה – קצבה או מענק לנכה עבודה

הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי היא זו שדנה בתביעות לקבלת קצבת נכות חודשית, עקב תאונת עבודה. קבלת קצבת הנכות בשל תאונת עבודה,  תלויה למעשה במספר פרמטרים:

  1. קיומו של קשר סיבתי : האם הנכות נובעת מהפגיעה בעבודה ובאיזו מידה. הוועדה הרפואית בוחנת היטב האם ישנו קשר סיבתי בין פציעותיו של הנפגע לבין עבודתו שהרי זהו התנאי להכרה בתאונה, תאונת עבודה.
  2. חוות דעת מומחה : נפגע אשר מבקש לקבל קצבה חודשית, מוכרח להגיש לוועדה חוות דעת מומחה הקובעת את אחוזי הנכות הצמיתה של הנפגע.
  3. גובה אחוזי נכות : קבלת קצבת נכות חודשית מותנית בקביעת הוועדה כי הנפגע סובל מ- 20 אחוזי נכות לפחות.

4- תאונת עבודה – פיצוי מן המעביד או מחברת ביטוח

עובד שנפגע בתאונה עבודה יכול לתבוע את מעבידו, עקב רשלנות המעביד בשמירה על כללי בטיחות. בדרך כלל המעסיקים מבוטחים על ידי חברות הביטוח כנגד פגיעות גוף של עובדיהם.

נפגע אשר נגרמה לו תאונת עבודה עקב רשלנות המעביד, צריך לעמוד על זכותו לקבלת פיצוי מן המעביד על נזקיו הגופניים, הנפשיים, על הוצאותיו הרפואיות ועוד.  מעבידים משלמים דמי ביטוח לאומי במטרה להבטיח את זכויות עובדיהם, בין היתר בעת קרות תאונת עבודה. התביעות של נפגעי תאונות עבודה מתנהלות בפועל מול חברות הביטוח.

המעביד מיוצג על ידי עורכי דין מטעם חברת הביטוח, והפיצוי לנפגע תאונת עבודה לא ישולם על ידי המעביד אלא על ידי חברת הביטוח.

עו”ד סאמי אבו ורדה מספק שירות משפטי מול המוסד לביטוח לאומי בתחומי תאונות עבודה, תאונות אישיות, מחלות מקצוע, מיקרוטראומה ותביעות נזיקין. הוא מלווה את לקוחותיו באופן אישי בכל שלבי התביעה, החל משיחת ייעוץ ראשונית, דרך הפניה לחוות דעת רפואיות ומייצג אותם בפני הוועדה הרפואית, כולל במהלך הבדיקה עצמה, ועד להגשת התביעה וניהול המשפט בפועל.

אם נפגעתם או חליתם, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם המשרד ולקבל ייעוץ ראשוני בללא עלות!

 

נגישות