מי זכאי לדמי פגיעה וכיצד הם מחושבים?

מהם דמי הפגיעה של עובד שכיר ומה של עובד עצמאי ומה קורה כשהעובד הוא שכיר וגם עצמאי?

ביטוח נפגעי עבודה נועד לפצות מבוטחים שנפגעו במהלך עבודתם ואינם מסוגלים לעבוד עקב הפגיעה. נפגעי עבודה עשויים להיות זכאים לתשלום דמי פגיעה על אובדן שכר או הכנסה, ועל הנזק שנגרם להם עקב הפגיעה בעבודה. על המבוטח להופיע בפני ועדה רפואית שתקבע את דרגת נכותו, ובהתאם לכך תשולם לו קצבה חודשית  או מענק בהתאם להוראות החוק.

מי זכאי לדמי פגיעה

כדי להיות זכאי לדמי פגיעה על המבוטח להעביר  לביטוח הלאומי "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה", שבה רשומה האבחנה הרפואית והתקופה שבה אינו מסוגל לעבוד, בצירוף לטופס התביעה.  אישור הרופא וההיעדרות בפועל מהעבודה די בהם כדי להקים את הזכאות לדמי הפגיעה.

הביטוח הלאומי משלם לנפגע דמי פגיעה לתקופה של עד 3 חודשים.

אם נותרה לנפגע נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהפגיעה, ועדה רפואית שבפניה יופיע תחליט אם הוא יהיה זכאי לקצבת נכות מעבודה או למענק.

 

שיעור דמי הפגיעה

שיעור דמי הפגיעה ליום מחושב על-פי 75% מהכנסת המבוטח החייבת בדמי ביטוח ב- 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק את עבודתו בשל הפגיעה, לחלק ב-90.

דמי הפגיעה לא יעלו על 1,094.63 ש"ח ליום (נכון ל-2017) וישולמו לכל היותר עבור 13 שבועות.

 

מי לא זכאי לדמי פגיעה

– מבוטח שעבד כשהוא נמצא בתקופת אי-כושר שנקבעה לו בתעודה הרפואית בעקבות הפגיעה.

– מבוטח שנפגע בזמן שהיה בשיקום מקצועי או בהכשרה מקצועית, ולא נגרע מהכנסתו מעבודה עקב הפגיעה.

– אסיר, עציר או חוסה במעון על פי חוק הנוער.

– עובד זר ששוהה בארץ שלא כחוק.

 

כיצד מחשב הביטוח הלאומי את דמי הפגיעה

– עובד שכיר – דמי הפגיעה שמגיעים לעובד שכיר מחושבים בביטוח לאומי לפי השכר החייב בתשלום דמי ביטוח, לרבות שכר שעות נוספות, שכר פרמיות ומענקים (כגון ביגוד, הבראה, משכורת 13).

– עובד שכיר שהוא גם עובד עצמאי –  אם הנפגע עובד כשכיר וגם רשום כעובד עצמאי ומשלם את דמי הביטוח בזמן ונפגע במהלך עבודתו כשכיר או כעצמאי, יחושבו דמי הפגיעה לפי שכרו משני המקורות גם יחד.

– עובד עצמאי – דמי הפגיעה יחושבו לפי הכנסותיו בשנת המס השוטפת.

– אי כושר חלקי – אם הנפגע עובד כשכיר או עצמאי ועל פי אישור רפואי מקופת חולים נגרם לו אי-כושר עבודה חלקי ועקב כך צומצם מספר שעות עבודתו – ישולמו לו דמי פגיעה מופחתים ולא יותר מ-8 שעות ליום.

– אם העובד נפגע במהלך הכשרה מקצועית או במהלך שיקום מקצועי – ובשלושת החודשים שקדמו לפגיעה היו לו גם הכנסות מעבודה כשכיר או כעצמאי, יחושבו דמי הפגיעה לפי הכנסותיו מעבודתו כשכיר או כעצמאי, או לפי ההכנסה שעל פיה חושבו דמי הביטוח בהכשרה המקצועית בשלושת החודשים כאמור –  לפי הסכום הגבוה יותר.

 

חשוב לציין שחייבים להגיש למוסד לביטוח לאומי  את התביעה לדמי פגיעה בתוך 12 חודשים מיום הפגיעה ומומלץ למסור אותה במועד קרוב ליום הפגיעה. הגשת התביעה לאחר המועד הזה, עלולה לפגוע בזכות הנפגע לקבלת גמלה, כולה או חלקה.

 

נפגעת או חלית? לעורך דין סאמי אבו ורדה ניסיון מעל ל-20 שנה בטיפול בתביעות מול המוסד לביטוח לאומי.

עו"ד סאמי אבו ורדה עובד עם מומחים רפואיים, המכירים היטב את דרכי התנהלות לביטוח לאומי.

עו"ד אבו ורדה יפעל להשיג לך את הפיצוי הכספי המקסימלי.

אם לקית במחלת מקצוע. פנה אלינו לשיחת בירור ויעוץ ללא עלות!

 

דילוג לתוכן