fbpx

פציעה בבית הוכרה כתאונת עבודה

30 מרץ 2012

פציעה בבית הוכרה כתאונת עבודה
לאחרונה הכיר בית הדין לעבודה בחיפה בתאונה של תושבת מושב צרופה שבחוף הכרמל אשר עובדת במשק ליד ביתה כנפגעת בתאונת עבודה לאחר שמעדה במדרגות ביתה ושברה את כף ידה, לאחר שהביטוח הלאומי דחה את תביעתה בטענה שמדובר בתאונת בית שאירעה בזמן הפסקתה מהעבודה.
האישה ערערה על החלטת המוסד באמצעות עו”ד לתאונות עבודה, סאמי אבו ורדה, באמור כי הבית מילא את תפקידו של חדר האוכל במקום העבודה. ומצד שני המוסד לביטוח לאומי טען כי מדובר בעובדת עצמאית ושתאונה בעת הפסקת אוכל שאינה קשורה בסיכוני המקום לא תוכר כתאונת עבודה. בית הדין ציין כי על פי החוק רואים בתאונה כתאונת עבודה גם אם אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח מהעבודה למעונו. נוסף לכך נקבע בפסק דין קודם כי על פי החוק רואים תאונה כתאונה בעבודה אם אירעה למבוטח בהפסקה שנקבעה על דעת המעביד, ושאינה עולה על שלוש שעות, במקום שבו המבוטח סועד.

• פגיעת מרפקים סכנה מקצועית

• אירוע מוחי בגלל תקלה במזגן

 בית הדין קבע שהתובעת הוכיחה כי הגיעה לביתה לצורך הפסקת אוכל וכי התכוונה לשוב לעבודתה. כמו כן נקבע כי החוק יחול גם על עובדים עצמאיים.

פציעה בבית הוכרה כתאונת עבודה
פציעה בבית הוכרה כתאונת עבודה
פציעה בבית הוכרה כתאונת עבודה
פציעה בבית הוכרה כתאונת עבודה
נגישות