fbpx

רשלנות רפואית בהריון

24 יול 2017

מתי יש עילת תביעה? * רשלנות באבחון או במעקב במהלך ההריון

רשלנות רפואית היא עילה משפטית המתרחשת כאשר איש מקצוע רפואי חורג מהסטנדרט המקובל ונגרמת פגיעה בחולה. רשלנות רפואית היא רשלנות מקצועית במעשה או במחדל על ידי ספק שירותי בריאות (רופא, אחות, קופת חולים או בית חולים) שבה הטיפול שניתן נופל מתחת לסטנדרטים המקובלים בקהילה הרפואית וגורם פציעה או מוות למטופל, ברוב המקרים אלו הם טעויות רפואיות.

“רמת הטיפול” מוגדרת בתשובה לשאלה: מה הטיפול הסביר והנכון שרופא או ספק שירותי בריאות  אחר היה או לא היה עושה בנסיבות דומות.

רשלנות  באבחון  בהריון

רשלנות רפואית איננה רק בט יפול הנית אלא מקיפה גם את נושא האיבחון על ידי הרופא או איש צוות אחר. ברשלנות רפואית בהריון חלק נכבד מהמקרין הוא דווקא  מהעדר אבחון, אבחון שגוי, או אבחון מאוחר של בעיה רפואית אצל האישה או העובר. כתוצאה מכך נגרם לאם או לעובר או לשניהם נזק חמור, לעיתים אף בלתי הפיך. דוגמה למקרה כזה היא: סכרת היריון. אם לא מאבחנים אותה בזמן עלולה להתפתח רעלת הריון או לידה מוקדמת, סיבוכים בלידה ועוד.

חוסר אבחון של סכרת הריון או אבחון מאוחר, יכולים לגרום לנזק חמור ויש בכך כדי להקים עילה משפטית לתביעה בגין רשלנות רפואית.

רשלנות במעקב הרפואי

ברור לכל אדם שבתקופת ההריון יש צורך בשמירה ובמעקב רפואי מסודר אחר האם והעובר. מעקב הכולל טיפול רפואי נכון על פי הסטנדרטים המקובלים. אי שמירה על סטנדרטים אלה עלולה לגרום לנזקים לאם ולעובר שבבטנה.

כיום, במהלך מעקב ההריון מבצעים בדיקות רפואיות, אשר הפרוטוקול הרפואי מחייב לבצע עבור כל אישה בהריון. אי ביצוע הבדיקות או חלק, עלול לגרום לנזק משמעותי ולעתים בלתי הפיך לאם ולעובר. הבדיקות נועדו לגלות ולאבחן בעיות רפואיות שחלקן הגדול ניתנות לטיפול במהלך ההריון אבל אם לא מטפלים בהם עלול להיגרם נזק בריאותי לאם עד כדי מות העובר. הדברים נכונים שבעתיים לגבי נשים שהוגדרו בהריון בסיכון גבוה.

עו”ד סאמי אבו ורדה מומחה לרשלנות רפואית , בעל ניסיון של שנים רבות בתחום זה ממליץ לנשים בהריון או אחרי לידה: אם יש לך חשד שנפלת קורבן לרשלנות רפואית, אל תהססי לבקש ייעוץ מעורך דין מומחה ומנוסה בתביעות רשלנות רפואית.

נגישות