fbpx

דיני נזיקין

06 אוק 2014

בבוקר אחד קם העובד בשקדנותו הגילה ליום חדש בו הוא צריך ללכת לעבודה כדי לפרנס את המשפחה ואת הילדים ולא צפה ולא ידע את הבשורה הרעה שהולכת להיות באותו יום. אנו לא מספרים את הסיפור לצורך כתיבת מילים ותו לא שהוא חלק אינטגרלי מהחיים וחלק מהסיכונים של החיים.

במהלך יום עבודתו הרגילה של התובע ובמהלך עבודתו על גלריה לצורך הרכבת החלקים המתאימים לאינסטלציה פתאום נשברה הגלריה ונפל מעליה לרצפה התובע נלקח באמבולנס לבית החולים והתברר שהוא סוהל משברים באגן, בגב ובצלעות החזה. לאחר חודש ימים של אשפוז במחלקה האורטופדית בבית חולים רמב”ם התובע חזר הביתה מרותק לכיסא תוך כדי חשיבתו על השאלה “מי יפרנס את המשפחה עכשיו? “.

חוק הביטוח הלאומי מכסה תאונות אלו ע”י מתן פיצוי וגמלאות למי שנפגע במסגרת העבודה, העובד ממש את זכויותיו בפני המוסד לביטוח לאומי והתאונה הוכרה ע”י הביטוח הלאומי כתאונת עבודה. ועדה רפואית קבעה לו נכות מסויימת והוא היום מקבל קצבה של 1000 ש”ח שלא מספיקה כלל לפרנסת עצמו והמשפחה והילדים.

האם במצב כזה החוק בישראל מגן על העובד בזכויות נוספות אשר מעוגנות בחוק או שמא העובד צריך להסתפק באלף שקל שנותן לו הביטוח הלאומי – התשובה היא לא !!

פקודת הנזיקין קובעת כי במצב שבו הוכח שהמעביד התרשל או שהעובד לא ידע את הסיבות הממשיות שגרמו לנפילתו מעל הגלריה כי אז הוא זכאי לפיצוי מהמעביד שלו על הנזג שנגרם לו בעקבות התרשלות של המעביד.

נגישות