fbpx

מי מגן על העובדים בישראל?

20 יונ 2017

אלו מערכת חוקים ותקנות קיימת על מנת להבטיח לעובד תנאי שכר ותעסוקה הולמים

במדינת ישראל קיימת חקיקה ברורה לגבי הזכויות הבסיסיות להם זכאי כל עובד במשק. החוקים מחייבים את המעסיק לעמוד בהם. בכל שנה נוספים חוקים חדשים, נחתמים הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה חדשים וניתנות פסיקות בבתי המשפט, המעצבים את זכויות העובדים בישראל.

החוק קובע כי אפילו העובד עצמו  אינו רשאי לוותר על זכויות אלו על ידי חתימת חוזה או הסכם עבודה מול המעסיק. פעמים לא מעטות בית המשפט מבטל הסכמים חתומים אשר יש בהם עבירה על חוקי המגן.

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד הכלכלה והתעשייה אחראים על אכיפת חוקי המגן וחוק זכויות העובדים שמטרתם להסדיר זכויות בעבודה להן זכאי העובד, ולתבוע ממעסיקו זכויות אלה.  עובד אשר זכויותיו הופרו, רשאי לפנות לבית הדין לעבודה.

מדינת ישראל הקימה (בשנת 1969) מערכת משפטית  שמטרתה העיקרית היא ההגנה על זכויותיהם של העובדים, להסדיר את יחסי העבודה ולמנוע פגיעה בעובדים.

בבתי הדין לעבודה מוגשים מדי שנה תביעות רבות הנוגעות להפרת זכויות עובדים. החוק אינו מתיר וויתור על זכויות המגן הבסיסיות. חשוב לפנות לעורך דין בקי ומנוסה בתחום זה על מנת למצות את זכויות העובד.

בין הזכויות המרכזיות של העובד ניתן למנות: שכר מינימום, דמי נסיעה, הסדרת שעות עבודה ומנוחה, קבלה לעבודה ופיטורין, תנאים סוציאליים, הפרשות לפנסיה, דמי הבראה, חופשה שנתית, פיצויי פיטורין ועוד.

משרד עורכי דין – סאמי אבו ורדה חרט על דגלו מתן יחס ושירות אישי לכל לקוח וטיפול מעמיק ויסודי בפתרון כל בעיה משפטית שעולה על שולחנו. אנו כאן בשבילכם, נשמח לייעץ לכם בכל נושא משפטי.

נגישות