fbpx

מהם זכויות נפגעי תאונות עבודה

20 יונ 2017

כל מה שרצית לדעת למה זכאי מי שהוכר כנפגע בעבודה* טיפול רפואי, אובדן כושר עבודה, מענק נכות, שיקום מקצועי ועוד

 

תאונת עבודה היא כל תאונה המתרחשת בזמן העבודה, בגלל העבודה או בדרך לעבודה וממנה. נפגעי תאונות עבודה זכאים לפיצויים, הטבות והקלות רבות, אולם לא תמיד מכירים את כל המערכות המטפלות בעניינם והם עלולים שלא לקבל את המגיע להם על פי חוק זכויות נפגעי תאונות עבודה בישראל.

המוסד לביטוח לאומיה הוא הגוף מוסמך להכיר בתאונה כתאונת עבודה. במקרה של חילוקי דעות, שלעיתים מתעוררים בין הנפגע לבין המוסד לביטוח לאומי, בשאלה האם מדובר בתאונת עבודה או לא? יכריע בסוגיה זו בית הדין לעבודה.

 

זכויותיו של הנפגע על פי חוק הביטוח הלאומי מורכבות ממספר יסודות עיקריים:

 

א. הזכות לקבלת טיפול רפואי.

ב. הזכות לתשלום בגין אובדן כושר עבודה (דמי פגיעה).

ג. הזכות לקבלת מענק נכות מעבודה או קצבת נכות מהעבודה.

ד. הזכות לקבלת גמלה מיוחדת או מענק מיוחד.

ה. הזכות לקבלת שיקום מקצועי.

ו. הזכות לקבלת גמלאות תלויים בנפגעי עבודה.

 

טיפול רפואי

הנפגע בעבודה זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי מימון לכל הוצאותיו הרפואיות. לכאורה, הנפגע בשלבים הראשוניים שלאחר הפציעה, אינו מתעניין בזכות זו, מכיוון שהוא חי בתחושה שקופת חולים מממנת את כל ההוצאות הרפואיות. קופות החולים אכן מממנות בשלב הראשוני את הטיפולים הרפואיים, אולם הן דורשות החזר מהמוסד לביטוח לאומי. המוסד לביטוח לאומי יסכים לממן את הטיפול הרפואי, רק אם הנפגע פנה למוסד לביטוח לאומי באופן מסודר (מילוי טופס הודעה על פגיעה בעבודה על נספחיו) על מנת שיכיר בתאונה כתאונת עבודה (בהנחה שהמוסד לביטוח לאומי אכן הכיר בתאונה כתאונת עבודה).

 

 

חוק תאונת עבודה ביטוח לאומי

הפיצויים אותם משלם המוסד לביטוח לאומי בגין תאונת עבודה כוללים תשלום בגין אובדן כושר השתכרות מיד לאחר התאונה ובהמשך, עבור נכות שנקבעת לנפגע בעקבות אותה תאונה.

לאחר שהנפגע יהיה מוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע תאונת עבודה, יהיה זכאי לקבלת פיצויים והטבות נוספים:

 

דמי פגיעה- הנפגע זכאי לקבל פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי בגין אובדן כושר עבודה בתקופה שלאחר התאונה. גובה הפיצוי עומד על שבעים וחמישה אחוזים משכרו הממוצע של הנפגע בשלושה החודשים שקדמו ליום התאונה.

התשלום הוא עד לתקרה של תשעים יום ובתנאי שהיו רצופים. כלומר, במידה והנפגע שהה שבועיים בחופשת מחלה, שב לעבודתו למספר ימים ושוב קיבל חופשת מחלה, יקבל את דמי הפגיעה רק עבור התקופה הראשונה לפני ששב לעבודה.

 

גמלת נכות מעבודה- במידה ולנפגע נגרמה מגבלה, זמנית או קבועה, כתוצאה מהתאונה, באפשרותו להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי, להכיר בנכותו.

נכות קבועה של חמישה אחוזים ומטה אינה מזכה בפיצוי כספי. נכות קבועה בשיעור של חמישה ועד תשעה עשר אחוזים מזכה במענק חד פעמי ואילו נכות קבועה בגובה תשעה עשר אחוזים ומעלה, מזכה את הנפגע בקצבה חודשית.

 

גמלה או מענק מיוחדים – נפגעים שנקבעה להם דרגת נכות מעבודה בגובה של שבעים וחמישה אחוזים ומעלה זכאים לקבלת קצבה מיוחדת למימון אחזקת רכב, נסיעות, עזרה בבית וטיפול אישי.

 

שיקום מקצועי – נפגע בעבודה זכאי לקבל שיקום מקצועי מהמוסד לביטוח לאומי.

 

גמלת תלויים בנפגע בעבודה – במידה והנפגע נפטר בעקבות תאונת עבודה, זכאים שאריו לזכויות הכוללות קצבת תלויים, מענק פטירה, דמי מחייה ליתומים ועוד.

 

משרד עורכי דין סאמי אבו ורדה מומחה לביטוח לאומי ותאונות עבודה בעל ניסיון של 20 שנה של טיפול במקרים מסוג זה. עו”ד סאמי אבו ורדה וצוות משרדו הובילו תקדימים רבים שזכו להתעניינות ציבורית נרחבת, וגרף הצלחות רבות בבתי המשפט. הופיע פעמים רבות בתקשורת: בטלוויזיה, בעיתונות, באינטרנט ובאמצעי מדיה נוספים.

אם נפגעתם או חליתם, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם המשרד ולקבל ייעוץ ראשוני בללא עלות!

נגישות