fbpx

כיצד מתמודדים עם הטיפול בילד עם צרכים מיוחדים מהן הזכויות? כיצד מקבלים אותם?

13 יול 2017

גידול ילד נכה עם צרכים מיוחדים זו לא משימה קלה, היא עשויה לעורר מורכבות רבה ועומס טיפולי ונפשי קשה על ההורים המטפלים, ולהציב בפניהם אתגרים יומיומיים סבוכים.

ההורים צריכים לדאוג לדברים מעבר לצרכי ילדם, כגון הוצאות כספיות והבעיות הפסיכולוגיות הנלוות. בהרבה מקרים, הורים לילד עם צרכים מיוחדים אינם מודעים לזכויות המגיעות להם ולילדם הנכה וכיצד הם יכולים למצות את הזכויות, באופן שיקל עליהם את ההתמודדות הקשה.
במקרים רבים ההורים אינם מוצאים את הזמן והמשאבים הנפשיים להתמודד עם שלל הסעיפים והתקנות מול המוסדות השונים.במאמר זה נסביר את זכויות הילד הנכה, כדי שההורים יהיו מודעים לדרך שבה הם יכולים למצות את הזכויות, באופן שיקל עליהם את ההתמודדות הקשה.

אחת הבעיות הרציניות שאיתן מתמודדים ההורים היא פענוח סוג וסכום הגמלה שהם זכאים לקבל. הביטוח הלאומי אינו מגדיר כנכים חלק מהילדים עם בעיות רפואיות, למרות שעל פי כל הגיון סביר הם צריכים להיחשב כנכים. לדוגמה: ילד שרגלו נקטעה מתחת לברך, למרות המגבלה הברורה שאיתה הוא מתמודד, אינו מוגדר כנכה.כל שינוי באחוזי הזכאות, דואג המוסד לביטוח לאומי להודיע להורים באמצעות מכתב בדואר רשום. אבל כאשר מי שלא זכאי הופך לזכאי, הביטוח לאומי לא טורח ליידע את הנכה או את ההורים כי הנכה אינו רשום.
קורה לפעמים שההורים עצמם מעדיפים שבנם לא יוכר כנכה, ולא לקבל את ההכרה והזכאות שבאה בעקבותיה, כי הם פוחדים שהגדרת ילד כנכה תיצור כתם עתידי שיפגע בילדם בתחומים רבים: למשל בשוק העבודה או בעת גיוס שתגרום לו נזק נפשי או מעשי שיפגע בעתידו.

מה הן זכויותיו של ילד נכה?

בתקנות ילד נכה ובחוק המוסד לביטוח לאומי נקבעה הזכאות לגמלה חודשית, בהתאם לרשימת ליקויים:
אין בתקנות אלו התייחסות לשיעורי הנכויות, אלא נקבע שאם הילד לומד או דרושים עבורו דמי מחיה, ההורה המבוטח יקבל עבורו גמלת ילד נכה, על-פי כמה רכיבים והם:
1) ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד: מגיל 90 יום עד 18 שנים, אשר רופא מומחה ברפואת ילדים, שהמוסד הסמיכו לכך, קבע כי בשל מחלה כרונית קשה הוא זקוק לטיפול רפואי (כגון טיפול קבוע בדיאליזה, צנתור שלפוחית השתן פעמיים ביום, השתלת איבר או מח עצם, סרטן, טיפול נשימתי)
2) ילד התלוי בעזרת הזולת: ילד שמלאו לו 3 שנים ועד 18 שנים ואשר כתוצאה מליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, תסמונת, תאונה או מום מלידה (ליקוי), הוא תלוי בעזרת הזולת באופן החורג במידה ניכרת מהרגיל אצל בני גילו בביצוע פעולות יומיום תקופה של 90 ימים רצופים לפחות, אף אם תקופה זו או חלק ממנה, חלים בתכוף לפני הגיעו לגיל 3
3) ילד עם ליקוי מיוחד: ילד אשר רופא מומחה ברפואת ילדים, אשר המוסד הסמיכו לכך, קבע כי מתקיים בו אחד הליקויים מתוך רשימה קבועה.
4) ילד הזקוק להשגחה קבועה של הזולת: בפעולות יומיומיות כמו: לבישה, אכילה, רחצה, היגיינה אישית, וניידות עצמית בבית.
5) ילד הזקוק לטיפול רפואי קבוע: ילד שבשל טיפול רפואי קבוע הניתן לו בבית חולים, נבצר ממנו, על פי הוראת רופא, להגיע למסגרת החינוכית או הטיפולית המקובלת בקרב בני גילו, שלושה ימי בשבוע לפחות, במשך שלושה חודשים רצופים לפחות, והורהו או מי שמקבל גמלה בעדו נמצא עמו ונוטל חלק בטיפול בו.

אין קשר בין התנאים לקביעת זכאות לגמלת ילד נכה ובין רשימת הלקויות הרפואיות לעניין קביעת שיעור הנכות הכללית מגיל 18 ושלושה חודשים. למשל, ילד עם לקות שמיעה בדרגה המזכה את הוריו ב-100% גמלת ילד נכה – לקות זו תקנה לו בבגרותו שיעורי נכות של 30%-60% בלבד על- ידי הוועדה הרפואית.
מתוקף חוקים ורשימות אלו, המוסד לביטוח לאומי אינו קובע שיעורי נכות לילדים נכים, אלא רק למבוגרים מגיל 18 ושלושה חודשים ומעלה.
במקרים מסוימים, הורים זכאים לגמלת ילד נכה באופן זמני, משום שידוע שהנכות היא הפיכה, למשל שברים בגין תאונת דרכים. כל קביעה של זכאות לגמלת ילד נכה, בין קבועה ובין זמנית, ניתנת על בסיס החלטה של רופא ילדים מוסמך, כקבוע בתקנות המוזכרות לעיל.

גמלאות לילד נכה, אינן מבוססות תמיד על מכלול הליקויים שיש לילד אלא על הלקות שבגינה הוריו זקוקים לגמלה, ומידת התלות של הילדים בזולתו. כאמור היא משולמת עבור הליקוי המזכה בסכום הגבוה ביותר.
מעל גיל 18 ושלושה חודשים ילד נכה זכאי לגמלת נכות כללית, אם נקבע שמתקיימים לגביו התנאים המצטברים האלו:
(א) נקבעה עבורו נכות רפואית בשיעור של 60% ,או נכות בשיעור של 40% אך מדובר ביותר מליקוי אחד ולפחות אחד מהם הוא בשיעור של 25% לפחות (כלומר, מגיל זה נבדקים כל ליקויי הנכה).
(ב) נקבע אי-כושר השתכרות בשיעור של 100%-75%(מי שנקבע עבורו אי-כושר השתכרות בשיעור של 100%0 זכאי לקבלת סכום נוסף על גמלת הנכות הכללית). במקביל, נבחנת זכאותו לגמלת שירותים מיוחדים (שר”מ), המבוססת על אותם תנאים שנקבעו לעניין גמלת ילד נכה – דהיינו, תלות בעזרה בביצוע פעולות יומיומיות או צורך בהשגחה קבועה.
בדצמבר 2014 נכנס תיקון חדש לחוק הקובע שכל ילד נכה אשר תלוי לחלוטין בזולת, יכול לקבל גמלה עד לגובה של 188%. הורים רבים שמקבלים גמלת ילד נכה מלאה בגובה של 100% אינם מודעים לכך.
משפחה ובה שני ילדים נכים או יותר יכולה לקבל גמלה פי 5.1 מגובה הגמלה המקורית של כל ילד. ביטוח לאומי קובע את גובה הגמלה לכל ילד בנפרד, אך הוא לא עושה אוטומטית את החיבור שמדובר בשני ילדים בני אותה משפחה, אלא אם כן, הוא מתבקש לכך במפורש.
בנוסף, משפחה ובה שני ילדים נכים אשר אחד מהם כבר אינו זכאי לגמלה, בין אם הוא עבר את גיל 18 ובין אם הוא עבר לגור במוסד או סידור אחר מחוץ לבית, יכולה עדיין לקבל קצבה מוגדלת. כמובן שהתנאי הוא שעד לאותו שינוי (גיל או מעבר למוסד אחר) הילד היה זכאי לקבלת הגמלה.
בנובמבר 2012 נכנסו לתוקף מספר שינויים בתקנות ילד נכה שהוסיפו עילות זכאות חדשות. ילדים שסובלים משיתוק מוחין cp עם תפקוד לקוי בשתי גפיים לרוב היו נדחים אוטומטית כיוון שלשון החוק המקורית דיברה על חוסר תפקוד מלא של שתי הגפיים או היעדר שתי הגפיים. אולם, החל מתאריך תיקון החוק, הם זכאים ל­%50 גמלה בגין תפקוד לקוי.

גובה הגמלה תלוי במידת התלות בזולת
זכאות לגמלת ילד נכה נקבעת על פי התלות שלהם בזולת. כיוון שהתלות שלו משתנה עם הגיל, קיים סיכוי שהגמלה תעלה, למרות שלכאורה אין שינוי במצב התפקודי של הילד. אבל היא יכולה באותה מידה גם לרדת.
לדוגמא: ילד עד גיל 3 זקוק לסיוע ברחצה בגיל כזה בכל מקרה ולכן לעובדה זו אין משמעות בהערכת מידת התלות שלו. אולם, ככל שהגיל עולה לעובדה שהוא זקוק לסיוע ברחצה תהיה משמעות ולכן, גובה הגמלה יכול לעלות.
טיפול רפואי מיוחד
ילד אשר זקוק לבדיקת דם לפחות פעם אחת בשבוע מחוץ לבית ולא ניתן לבצעה בבית, למשך תקופה בת חצי שנה ויותר, זכאי לגמלה של 100% נכות. כל זאת, תחת ההגדרה של ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד.
זכאות להטבות נוספות מעבר לקצבה
העומס הכלכלי שנובע מטיפול בילד נכה הינו עצום. מעבר לעובדה שהדבר לעיתים פוגע ביכולת של ההורים, או לפחות של אחד מהם לצאת ולעבוד, ישנן הוצאות נלוות רבות. משפחות רבות אינן יודעות שהן עשויות זכאיות להטבות שונות, אותן הן רק צריכות לבקש.
לדוגמא: 50%הנחה בחברת החשמל עבור 400 קוט”ש ראשונים להורים המקבלים קצבת ילד נכה בשל תלותו בעזרת הזולת או בשל טיפול רפואי מיוחד שהוא זקוק לו.
הנחה בבזק על דמי פעימת מונה, דמי שימוש ודמי התקנת טלפון להורים לילדים המקבלים קצבת ילד נכה בשיעור 100%.
הנחות במים, ארנונה ועוד. את הרשימה המלאה ניתן למצוא באתר של ביטוח לאומי.
מתי הוצאות אשפוז מזכות בגמלה?
ילד שנמצא במוסד סיעודי או שיקומי בתנאי אשפוז לא זכאי לקצבה, כיוון שנקודת המוצא היא שהמדינה מממנת את הוצאות הטיפול והאשפוז. אולם, ישנם מקרים בהם ההורים מממנים מוסד פרטי באופן מלא ואז הדבר כן מזכה בקבלת קצבה.

ילד שזקוק לסיוע בתקשורת
תוספת שנכנסה לחוק לאחרונה: ילד שמלאו לו שלוש שנים שזקוק לסיוע בתקשורת, בשל היעדר יכולת לתקשורת מילולית המקובלת בקרב בני גילו, זכאי לקצבה.
תלות בזולת לילד עם תסמונת דאון
ילדים עם תסמונת דאון מוכרים אוטומטית על ידי הביטוח הלאומי בשיעור 50% ,זאת בהסתמך על מסמכים רפואיים בלבד ומבלי צורך להגיע לוועדה רפואית. פעמים רבות, הם תלויים בזולת יותר מבני גילם ובמקרה זה ישנה אפשרות לבקש גמלה שיכולה להגיע עד 188%

נגישות