fbpx

תביעה: מייל זועם מהמנהל גרם להתקף לב

24 נוב 2019

אדם תובע להכיר בו כנפגע עבודה לאחר שקיבל מייל זועם מהמנהל שלו. עו”ד סאמי או ורדה: “במציאות של היום המייל משפיע כמו נזיפה אישית מהממונה”

השפעתו של מייל זועם ממנהל מחלקה על בריאותו של עובד עומדת במוקד תביעה משפטית שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה נגד הביטוח הלאומי.

בתביעה שהוגשה על ידי עו”ד סאמי אבו ורדה, מומחה לתביעות ביטוח לאומי ונזקי גוף נטען, כי עובד  מחלקת המחשוב באחד מבתי החולים, לקה בהתקף לב במהלך עבודתו לאחר שקיבל בדואר האלקטרוני מייל זועם מאחד ממנהלי המחלקות. האירוע היה במהלך יום עבודה שגרתי לפני כשנה, כאשר מנהל המחלקה התלונן בפני עובד המחשוב באמצעות המייל על כך שמערכת הקריאה לאחות במחלקה איננה תקינה וכתוצאה מכך החולים נאלצים להקיש על הארוניות והקירות וליצור רעש כדי לקרוא לאחות לחדרם.

עובד המחשוב “לקח ללב” את הפנייה הזאת של מנהל המחלקה מאחר שכבר היו בידו שלוש הצעות מחיר לדרוג מערכת הקריאה לאחות, אבל בשל לחץ עבודה לא הספיק לטפל בזה. “התובע הרגיש כישלון אדיר. בעצם ההבנה כי הוא גורם לבעיה הקשה וכי הוא כישלון בעיני מנהל המחלקה וכך גם בעיני עצמו”, נטען בתביעה. באותו היום לקה העובד באירוע לב ואושפז בבית החולים שבו עבד. פנייתו לאחר מכן למוסד לביטוח לאומי להכרה בו כ”נפגע עבודה” נדחתה בטענה כי לא הוכח שהיה אירוע חריג במהלך עבודתו  וכי אוטם שריר הלב שבו לקה היה תוצאה של תחלואה טבעית. עוד טען הביטוח הלאומי, כי גם אם הייתה השפעה של העבודה על הופעת הבעיה הלבבית היא הייתה פחותה מזו של גורמים אחרים.

לדברי עו”ד אבו ורדה מדובר ב”פגיעה בעבודה” עקב אירוע חריג,  שכן במציאות של היום, כאשר הדו שיח בין עובד למנהל מתרחש לעיתים קרובות באמצעות המיילים, נזיפה בדרך זו, כמוה כנזיפה אישית של פנים מול פנים מאת הממונה. לכן יש להכיר בעובד כמי ש”נפגע עבודה”.

תביעה: מייל זועם מהמנהל גרם להתקף לב

נגישות