fbpx

האם מגדל בקר שנפגע על ידי פרה יכול לחזור לעבודה מלאה?

20 מאי 2020

ועדה רפואית של המוסד ביטוח לאומי לא ענתה על השאלה וגם לא נימקה מדוע הופחתו לו אחוזי הנכות לכן הוגש ערעור לבית הדין לעבודה.

לגדל בקר זה יכול להיות מקצוע מסוכן. זאת גילה תושב הצפון,  בתחילת שנות ה-50 לחייו, מגדל בקר שנפגע לפני כשנתיים בעת שהותקף על ידי אחת מהפרות בעדר והפך לנכה. עכשיו הוא מנהל מאבק משפטי מול הביטוח הלאומי כדי למצות את זכויותיו.

בתביעות להכרת פגיעה בעבודה המתנהלות מול המוסד לביטוח לאומי ישנן כמה שלבים. השלב הראשון תביעה להכרה בפגיעה  או בתאונה כ”פגיעה בעבודה” נעשית מול פקיד התביעות של הביטוח הלאומי. במידה והוא אינו מאשר את התביעה  ניתן לנות לבית הדין לעבודה .

לאחר שהביטוח הלאומי מכיר בתביעה מגיע השלב של הועדות הרפואיות שקובעות את אחוזי הנכות. על קביעה של ועדה רפואית מדרג ראשון ניתן לערער בפני ועדה רפואית לערורים של הביטוח הלאומי.

במקרה  ורוצים לערער על החלטת ועדה רפואית לערורים ניתן לעשות זאת אל מול בית הדין לעבודה רק בנושאים משפטיים או כשנפלו פגמים מהותיים בהחלטת הוועדה הרפואית.

כך קרה במקרה זה. בעקבות התקיפה שבה נגרם למגדל הבקר שבר בירך, שבר בכף היד וחבלה בראש, הוא נבדק על ידי ועדה רפואית של הביטוח הלאומי שקבעה לו לפני כשנה, נכות של 15% לצמיתות  והכירה במקרה כפגיעה בעבודה. על קביעה זו הוא הגיש ערעור  שבה טען בין השאר כי יש להפעיל את תקנה 15 של הביטוח הלאומי, מאחר ועקב הפגיעה חלה ירידה בשכרו והוא אינו יכול לעבוד כמגדל בקר כמו שהיה לפני התאונה.

לאחר שוועדת הערעורים דחתה את בקשתו של מגדל הבקר מבלי לנמק ולפרט את טיעוניה, הגיש העובד באמצעות עו”ד סאמי אבו ורדה מחיפה, מומחה לביטוח לאומי, תביעה לבית הדין לעבודה בחיפה נגד הביטוח הלאומי.

בתביעה מועלות שתי טענות מרכזיות. האחת, הוועדה לא נימקה כלל את הסיבה לאי הפעלת תקנה 15 מבלי שהתייחסה לירידה בשכרו של מגדל הבקר עקב התאונה. הטענה השנייה היתה שהוועדה קבעה לו רק 15% נכות מאחר ולדבריה היתה לו פגיעה קודמת.

“טעתה הוועדה עת ניכתה מאחוז הנכות היציבה על חשבון מצב קודם בלי להסביר ולנמק את  החלטתה .גם אם הוועדה רואה לנכון לבצע ניכוי מצב קודם, היה עליה לערוך חשבון עובר ושב וניכוי מצב קודם” טוען עו”ד סאמי אבו ורדה ומוסיף  אי אפשר לנכות אחוזי נכות קדומים מבלי לפרט מה היה אחוז הנכות הקודם?

התביעה מבקשת מבית הדין לעבודה להורות על החזרת הדיון לוועדה רפואית לעררים בהרכב חדש עם הנחיות בסוגיית ניכוי אחוזי נכות על חשבון  מצב קודם וכן לדון בתנאי הפעלת תקנה 15 לגבי השתכרותו של העובד במצב החדש.

נגישות