fbpx

אובדן כושר עבודה –אבדן ראיה בעין אחת

11 מאי 2020

במוסד לביטוח לאומי חושבים שמי שאיבד עין יכול לעבוד בעבודה שאין בה צורך “בראייה דו-עינית”

מנפלאות ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. אדם שאיבד את מאור עינו האחת, סובל מראייה מטושטשת בעין השנייה ומבעיות נפשיות חמורות, לא איבד 50% מיכולתו לעבוד ולכן אינו זכאי לקצבת אי כושר עבודה.
לכן העובד לא זכאי לקצבת אי כושר עבודה. אבל עורך הדין סאמי אבו ורדה שהגיש בערעור על החלטה זו טוען שהעובד גם אינו רואה טוב בעין השנייה ובנוסף הוא סובל מפגיעה נפשית חמורה

ידוע שכל זמן שאדם עובד ומפרנס את משפחתו החיים נראים בדרך כלל נוחים. אבל מה  קורה כאשר אדם נפגע ומאבד את כושר העבודה שלו? במצב כזה המשפחה נקלעת למשבר. הכספים מהמשכורת החודשית נפסקים ובמקרה של עובד עצמאי המצב גרוע עוד יותר.

במקרה הזה, מדובר בעובד, בן 35, חסר השכלה, שעבד כצבעי ונפגע בתאונת עבודה ונקבעו לו 51% נכות,. העובד הגיש באמצעות עו”ד סאמי אבו ורדה מחיפה, בקיא בתחום הלביטוח לאומי ונזקי גוף, ערעור לבית הדין נגד החלטת הוועדה הרפואית שהחליטה כי אינו זכאי לקצבת אי כושר עבודה בטענה שהוועדה לא התייחסה למצבו ולמסמכים שהוגשו לה ובהם בין השאר קבעו רופאים שבדקו אותו כי אינו יכול להמשיך לעבוד. אבל הוועדה החליטה אחרת ולא נימקה את החלטתה.

בפרוטוקול הוועדה  הרפואית נקבע “לגבי הליקוי בגין הראיה, מסוגל לעבוד בעבודה שאין בה צורך בראיה דו עינית“.  על כך שואל עורך הדין סאמי אבו ורדה “לא ידוע שישנה עבודה המצריכה עין אחת, גם אם ישנה עבודה כזו, מצבו של המערער אינו מאפשר אפילו עבודה כזו, הואיל והוא סובל מעיוורון כמעט מלא בעין”.

כמו נכן נטען שהוועדה של הביטוח הלאומי לא התייחסה להיסטוריה הרפואית של האיש ולגבי הבעיה הנפשית שלו נכתב בפרוטוקול ” לגבי הליקוי בגין הפרעה רגשית – התנהגותית […] לדעת הועדה, התובע מסוגל לעבוד, אך ללא לחץ נפשי מיוחד”.  והשאלה היא  מה הפירוש עבודה ללא “לחץ נפשי מיוחד”? איזה סוג של עבודה זו?

לטענת עורך הדין סאמי אבו ורדה בהתחשב במגבלות שאותן קבעה הועדה. עיוורון בעין אחת וראיה מטושטשת בעין השנייה גם אם הוא משתמש במשקפיים, פגיעה נפשית חמורה מהם סובל המערער, מונעים ממנו מלעבוד בכל עבודה.

בסיום התביעה כותב עורך הדין “לשיטת הוועדה, אדם עם עין אחת, יד אחת, אצבע אחת, רגל אחת, אוזן אחת עם מצב נפשי קשה אשר מחובר לקטטר!! יכול לעבוד כשומר בחניון שכל מה שצריך לעשות זה ללחוץ עם האצבע, הבודדת שיש לו, על כפתור פתיחת וסגירת שער החניון !!”

לכן מבקשת התביעה מבית הדין לעבודה, שיש בידו הסמכות לכך, להחזיר את תביעתו של העובד ש וב למוסד לביטוח לאומי “לוועדה בהרכב חדש שתדון בדרגת אי הכושר תוך מתן הנחיות והוראות בהתאם לפסיקה”.

בנושא אי הכושר עבודה צריך לדעת כי מבוטח ייחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה אם עקב מחלה או תאונה, נשלל ממנו בשיעור של 75% לפחות, ולתקופה העולה על תקופת ההמתנה הקבועה בפוליסה, הכושר לעבוד במקצוע שבו עבד או לעסוק בעיסוק שבו עסק עד אותה מחלה או תאונה ושבעקבותיהן נבצר ממנו לעסוק בעיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו, להשכלתו ולהכשרתו.

נגישות